Samarbejde

Styrkede kompetencer

Sparring, rådgivning & samarbejde

Idrætsfællesskabet kan skabe en betydelig positiv forandring ved at tilføre organisationer den nødvendige viden og ekspertise til at aktivere mennesker med særlige behov, herunder psykisk sårbare unge og kronisk syge seniorer.

Vores ekspertise ligger i udviklingen af målrettede strategier, programmer og aktiviteter, der er skræddersyet til specifikke målgrupper, med det formål at udvikle og styrke deres kompetencer.

Herudover udvikler vi specifikke evalueringsværktøjer, der kan måle både kortsigtede og langsigtede effekter af en given indsats.

Samarbejder

Dansk Boldspil Union (DBU)

Vi assisterer DBU i et projekt der skal fastholde seniorer i landets fodboldklubber. Det gør vi ved at uddanne trænere i at facilitere tre centrale elementer.

Den varme imødekommende velkomst, tilpassede holdspilsaktiviteter der skal kunne aktivere de seniorer der ikke kan spille fodbold og facilitering af socialt samvær under 3. halvleg.

Vi har skabt et stærkt samarbejde med kommunen som sikre en god overgang fra kommunal rehabilitering til varig motion i idrætsforeningen.

Frivillighedscenter Energi Center Voldparken (ECV)

I samarbejde med frivillighedscenter ECV i Brønshøj og Center for Holdspil og Sundhed har vi skabt en økonomisk bæredygtig idrætsforening for voksne og ældre som har haft svært ved at passe ind i traditionelle foreninger.

I et samarbejde med helhedsplaner, sundhedshuse og pensionistcentre i området har vi skabt en forening hvor der er plads til alle uanset køn, etnicitet og sygdomshistorik.

Resultater for indsats i Brønshøj:

  • +50 borgere har meldt sig ind i foreningen
  • 90% deltager på mindst en ugentlig idrætsaktivitet
  • 60% har ikke været medlem af en forening før
  • 80% har en eller flere kroniske sygdomme
  • 40% har anden etnisk baggrund end dansk

Deltagernes oplevelser

Beskæftigelsesindsats i Ballerup

Hjemmebanen

I et samarbejde med Ballerup Kommune styrker vi unges vej mod job og uddannelse gennem et øget fokus på trivsel og livsmestring i et trygt fællesskab.

Vores indsats er bygget op omkring et forløb på 16 uger, hvor de unge styrkes socialt, mentalt og fysisk, samtidigt med, at de får konkrete redskaber til at håndtere et liv på arbejdsmarkedet.

Vores mål er at bane vejen for, at flere unge på kanten tager kontrol over deres livssituation med konkrete værktøjer og den rette støtte.

Resultater af Hjemmebanen

Herunder ses resultaterne bygget af feedback fra 13  deltagere på Hjemmebanen Ballerup, hvor der blev givet point fra 1-10.

+ 0 %
Job- og uddannelses-parathed
+ 0 %
Glæde i hverdagen
+ 0 %
Tro på egne evner
+ 0 %
Evne til at indgå i sociale relationer

Hjemmebanens udtalelser

Resultater fra forløb i Ballerup forår 2023

Herunder ses resultaterne bygget af feedback fra 13  deltagere på Hjemmebanen Ballerup, hvor der blev givet point fra 1-10.

3 deltagere er startet i job

4 deltagere er startet i uddannelse

5 deltagere har søgt praktik, job eller uddannelse

+ 0 %
Job- og uddannelses-parathed
+ 0 %
Job- og uddannelsesparathed
+ 0 %
Glæde i hverdagen
+ 0 %
Tro på egne evner
+ 0 %
Evne til at indgå i sociale relationer

Sparring & rådgivning

Hvordan stimuleres lokale aktører til at tage ansvar for at rekruttere særlige målgrupper og hvordan faciliteres aktiviteter, så det fordrer fastholdelse? Det er blandt andet noget af det som Idrætsfællesskabet kan rådgive dig omkring.

Vidensdeling & erfaring

Idrætsfællesskabet tilbyder kan hjælpe med rette viden og kunnen, som organisationer har brug for, til at aktivere udsatte grupper heriblandt unge og seniorer. Vi kan hjælpe ved at udvikle strategier, programmer og øvelser, der er målrettet til den specifikke målgruppe, som skal udvikle og styrke deres kompetencer.

Idrætsfællesskabet kan også hjælpe med at udforme evalueringsværktøjer, der kan hjælpe med at måle effektiviteten af ​​programmet på sigt.

Gennem vores vidensdeling og tidligere erfaringer, kan I opnå succes med aktivering af jeres målgrupper.

Læs mindre Læs mere

Meritter

Sparring og rådgivning om sociale aktiviteter gennem idræt og fællesskaber

Vores opnåede meritter og samarbejder

Tekst kommer snart 

Tekst kommer snart 

Tekst kommer snart 

Cases

Tilskudsgiver: Kulturministeriets pulje; Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

Beskrivelse: Målgruppen er psykisk sårbare og kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år i København. Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres den unge til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber, som sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold.

Organisering: AskovFonden og Idrætsfællesskabet som hovedansøgere. Derudover tæt samarbejde med de to idrætsanlæg, Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen.

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots-og Kulturstyrelsens pulje; Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Beskrivelse: Coronaens indtog i Danmark har gjort, at særligt kronisk syge og ældre har været isolerede. Den mistrivsel og ensomhed, som kan være opstået heraf, ønsker vi at komme til livs. Derfor ønsker vi, hos Idrætsfællesskabet, at genstarte vores to idrætstilbud til kronisk syge ældre. Vi lægger vægt på tilpasset idræt i trygge rammer, som fordrer fællesskab, sundhed og livskvalitet.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med de to idrætsanlæg Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen, samt samarbejde med Frederiksberg Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Vanløse Sundhedshus og Center for Diabetes.

Tilskudsgiver: Socialstyrelsens pulje; Flere med i lokale fællesskaber.

Beskrivelse: Formålet er at etablere et multikulturelt idrætsfællesskab for lokalområdets motionsuvante borgere i Husum, Tingbjerg og Brønshøj. Dette unikke idrætsfællesskab skal forankres i en frivillig foreningsstruktur, hvor medlemmerne motiveres og uddannes til at være instruktører og frivillige i den frivillige forening og heraf varetage forenings aktiviteter og interesser.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger i tæt samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed v/ Københavns Universitet og EnergiCenter Voldparken. Derudover samarbejder med Vanløse Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Kulturhus Pilegården, Vanløse/Brønshøj Hjerteforening og boligforeninger i lokalområdet.

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen ved puljen; Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Beskrivelse: Formålet med indeværende projekt er at borgere, som i særlig grad har mærket konsekvenserne af covid-19 pandemien i form af ensomhed, finder tilbage i fællesskabet. Gennem projektet ønsker vi at mindske ensomhed, øge mental trivsel, samt forbedre sundhedsprofilen for voksne og ældre med én eller flere kroniske sygdomme, gennem forankring af WebMotion i et trygt og fællesskabsfordrende miljø.

WebMotion er live online-træning med fokus på funktionel træning i fællesskab med ligesindede. En uddannet instruktør guider borgerne i gennem et 30 minutters træningsprogram, som har fokus på muskelstyrke, kondition, balance og koordination. Træningsprogrammet tilpasses borgernes niveau og ønsker. Ved etablering af motionsfællesskaber online (WebMotions-fællesskaber), har borgerne mulighed for at træne trygt derhjemme i et fællesskab med andre ligesindede gennem deres smartphone, tablet eller computer. Èt WebMotions-fællesskab er et fællesskab hvor 20-25 borgere mødes online til funktionel træning. WebMotions-fællesskabet bliver her dannet ved, at de samme 20-25 borgere mødes online til træning hver uge. Herved kan WebMotion sammenlignes med at mødes på et fysisk motionshold i foreningsregi. Forskellen er, at vi med WebMotion mødes online, i trygge hjemlige omgivelser.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med sundhedshuse/sundhedscentre og patientforeninger på Frederiksberg, i København og i Hvidovre Kommune.

Referencer