Indsatser

Er du på udebane? Så besøg vores hjemmebane!

Hjemmebanen

Vi tilbyder et kompetence forløb for unge mellem 17-29år. Forløbet opbygges omkring et program som består af tre dele, og som rammer de unge på deres egen hjemmebane:

1. Fysisk aktivitet: Forståelse af fysisk og mental sundhed i kontekst af den unges eget liv.

2. Job- og uddannelsesrettede aktiviteter: Opbygning af CV og LØFT-plan, samt fremtidsworkshops hvor formålet er, at styrke troen på en lys fremtid og bygge bro mellem de unge og erhvervsliv eller uddannelse.

3. Coachingforløb: Fokus på unges hverdag og trivsel, samt redskaber til sunde vaner, målsætninger og opbygning af konstruktive vaner. Heriblandt afholdes madlavningsforløb med henblik på en sund hverdag på budget.

Læs mere om Fremtidsværkstedet.
Læs mindre Læs mere
For at høre mere om hjemmebanen kan vi kontaktes på: Telefon: 61 26 29 27 Mail: info@idraet.nu eller via hjemmesidens

Motionstapas

Hvordan rekrutterer man og fastholder voksne og ældre, som kan være socialt isoleret og have et dårligt fysisk helbred?

Vi stimulerer lokale aktører til at tage ansvar for at rekruttere og brobygge seniorer til motion og fællesskab og faciliterer idrætsaktiviteter som fordrer at seniorerne fastholdes i aktiviteten.

Læs mere her.

Sparring & rådgivning

Hvordan stimuleres lokale aktører til at tage ansvar for at rekruttere særlige målgrupper og hvordan faciliteres aktiviteter, så det fordrer fastholdelse?

Det er blandt andet noget af det som Idrætsfællesskabet kan rådgive dig omkring.

Læs mere her.

Fokusområder

Hjemmebanen

Vejen til en styrket tro på fremtiden går gennem et fællesskab, hvor der i samlet flok bygges et stærkere fundament for at klare sig selv. 

Aktiviteter har fokus på at tage kontrol over en hverdag med bekymringer, ukonstruktive vaner og en uklar fremtid. Vi bygger op omkring den unges sundhed – både mentalt og fysisk således, at vores unge får en større robusthed og tro på egne evner. 

For at bygge bro mellem de unge uden for arbejdsmarkedet, ønsker vi at gøre mødet med det lokale erhvervs- og uddannelsesliv mere tilgængeligt. Det skal være sjovt og uformelt at møde en mulig kommende arbejdsgiver, så derfor kridter vi banen op, og inviterer lokale aktører til at møde de unge i et spil floorball, fodbold eller noget helt tredje – alt sammen på de unges Hjemmebane

Fokusområder

Aktive seniorer

Fysisk aktivitet i sociale fællesskaber fører til flere gode leveår.

Vi hjælper med etablering af en gnidningsfri overgang fra kommunal rehabiliteringsforløb til et tilbud, der passer til den enkelte deltager. Vores fokus er at tilpasse et forløb for den enkelte deltagers behov.

Vi samarbejder med lokale foreninger og uddanner dem i, at tilpasse idrætsaktiviteter for at mindske barriererne mod en aktiv livsstil for borgerne.

Vi er eksperter i at skabe attraktive motionstilbud og forankre motionsuvante borgere i en fortsat aktiv livsstil efter endt rehabiliteringsforløb. Vores tilgang er baseret på en forståelse af, at det kan være svært at opretholde en aktiv livsstil alene, og derfor tilbyder vi støtte og motivation til at fortsætte med at motionere.

Ensidighed og social isolation er udbredte problemer, der kan følge med inaktivitet. Vi vil gerne gøre en forskel for de mennesker, der oplever ensomhed og social isolation, og derfor tilbyder vi også sociale aktiviteter og arrangementer, der kan bringe folk sammen og skabe fællesskaber.

Fokusområder

Sparring og rådgivning om sociale aktiviteter gennem idræt og fællesskaber

Vi tilbyder et samarbejde, hvor vi rådgiver til sociale aktiviteter gennem idræt og fællesskab ved at levere det nødvendige kompetence baseret støtte. Ved at udnytte vores viden og erfaringer kan Idrætsfællesskabet guide til at udvikle strategier, programmer og øvelser, der er skræddersyet til at imødekomme specifikke målgruppers behov.

Med denne viden kan du som lokal aktør forberede aktiviteter, der fremmer deltagernes sociale og psykologiske færdigheder, som for eksempel selvværd, selvtillid og interpersonelle relationer.

Vores indsats og samarbejde kan også hjælpe til at uddanne og træne lokalpersonale, så de er klædt på til at styre fællesskaber og understøtte deres deltagere ved at udvikle og styrke deres kompetencer.

Cases

Tilskudsgiver: Kulturministeriets pulje; Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

Beskrivelse: Målgruppen er psykisk sårbare og kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år i København. Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres den unge til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber, som sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold.

Organisering: AskovFonden og Idrætsfællesskabet som hovedansøgere. Derudover tæt samarbejde med de to idrætsanlæg, Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen.

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots-og Kulturstyrelsens pulje; Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Beskrivelse: Coronaens indtog i Danmark har gjort, at særligt kronisk syge og ældre har været isolerede. Den mistrivsel og ensomhed, som kan være opstået heraf, ønsker vi at komme til livs. Derfor ønsker vi, hos Idrætsfællesskabet, at genstarte vores to idrætstilbud til kronisk syge ældre. Vi lægger vægt på tilpasset idræt i trygge rammer, som fordrer fællesskab, sundhed og livskvalitet.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med de to idrætsanlæg Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen, samt samarbejde med Frederiksberg Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Vanløse Sundhedshus og Center for Diabetes.

Tilskudsgiver: Socialstyrelsens pulje; Flere med i lokale fællesskaber.

Beskrivelse: Formålet er at etablere et multikulturelt idrætsfællesskab for lokalområdets motionsuvante borgere i Husum, Tingbjerg og Brønshøj. Dette unikke idrætsfællesskab skal forankres i en frivillig foreningsstruktur, hvor medlemmerne motiveres og uddannes til at være instruktører og frivillige i den frivillige forening og heraf varetage forenings aktiviteter og interesser.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger i tæt samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed v/ Københavns Universitet og EnergiCenter Voldparken. Derudover samarbejder med Vanløse Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Kulturhus Pilegården, Vanløse/Brønshøj Hjerteforening og boligforeninger i lokalområdet.

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen ved puljen; Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Beskrivelse: Formålet med indeværende projekt er at borgere, som i særlig grad har mærket konsekvenserne af covid-19 pandemien i form af ensomhed, finder tilbage i fællesskabet. Gennem projektet ønsker vi at mindske ensomhed, øge mental trivsel, samt forbedre sundhedsprofilen for voksne og ældre med én eller flere kroniske sygdomme, gennem forankring af WebMotion i et trygt og fællesskabsfordrende miljø.

WebMotion er live online-træning med fokus på funktionel træning i fællesskab med ligesindede. En uddannet instruktør guider borgerne i gennem et 30 minutters træningsprogram, som har fokus på muskelstyrke, kondition, balance og koordination. Træningsprogrammet tilpasses borgernes niveau og ønsker. Ved etablering af motionsfællesskaber online (WebMotions-fællesskaber), har borgerne mulighed for at træne trygt derhjemme i et fællesskab med andre ligesindede gennem deres smartphone, tablet eller computer. Èt WebMotions-fællesskab er et fællesskab hvor 20-25 borgere mødes online til funktionel træning. WebMotions-fællesskabet bliver her dannet ved, at de samme 20-25 borgere mødes online til træning hver uge. Herved kan WebMotion sammenlignes med at mødes på et fysisk motionshold i foreningsregi. Forskellen er, at vi med WebMotion mødes online, i trygge hjemlige omgivelser.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med sundhedshuse/sundhedscentre og patientforeninger på Frederiksberg, i København og i Hvidovre Kommune.

Vi samarbejder med

Kontakt os