Personerne bag

Idrætsfællesskabet er dedikeret til at skabe social forandring gennem udvikling og facilitering af motiverende og netværksdannende projekter og indsatser. Vores overordnede mål er at skabe en stærk platform for individuel udvikling og livsstabilitet.

Vi arbejder på at styrke deltagernes kompetencer og livsfærdigheder, samt at opbygge sunde relationer og netværk gennem idræt, som lægger grunden for læring og gensidig støtte, der kan hjælpe dem med at opnå et meningsfuldt liv.

For at nå disse ambitiøse mål, giver vi deltagerne ejerskab og medindflydelse på planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter. Vi uddanner og oplærer dem både praktisk og teoretisk, så de kan tage ansvar og føle værdien af at gøre en forskel for andre.

Læs mindre Læs mere
Andreas Krogh Henriksen

Jeg har en stor passion for at skabe og organisere samarbejder på tværs af forvaltninger, foreninger og idræts- og motionstilbud med spidskompetencer inden for udsatte målgrupper.

Gennem mit virke i Idrætsfællesskabet har jeg opbygget konkret erfaring med at igangsætte og støtte indsatser, hvor rekruttering og fastholdelse er i fokus.

Jeg trives i at lede og skabe overblik i komplekse projekter og indsatser og sætter alt ind for at skabe de bedste rammer for at nå målet.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
Medlem af Akademiet for Social Innovation
Medstifter og adm. direktør i Idrætsfællesskabet

Morten Hansted

I Idrætsfællesskabet er jeg optaget af at skabe de bedste forudsætninger for, at unge i udsatte positioner opbygger livsmestrende kompetencer, samt troen på, at de kan lykkes.

Jeg brænder for at bruge min kreative tilgang til at udvikle og kvalitetssikre indsatser og projekter, der stræber efter at skabe social forandring og impact.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
Mentor i Akademiet for Social Innovation
Medstifter og udviklingsansvarlig i Idrætsfællesskabet

Marianne Bækbøl
Isabella Steenfat Halvorsen

Jeg har i mange år arbejdet med motorik og bevægelse for børn og unge og har mærket betydningen af at være en del af et fællesskab omkring idræt. Derfor brænder jeg for, at så mange som muligt oplever glæden ved at være en del af et aktivt fællesskab.

Herudover betyder det meget for mig at dele ud af min viden og erfaring, så jeg kan være med til at motivere mennesker til et sundt liv på en meningsfuld måde.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
Idrætskoordinator i Idrætsfællesskabet

Elias Asidah With

Med 20 års erfaring indenfor elitesport, har jeg oplevet mange måder at dyrke idræt på, og mange måder at kommunikere og samarbejde på.

Det har givet mig en ballast og en livserfaring, som gør, at jeg nyder at møde mennesker fra forskellige baggrunde med et smil og med en særlig kærlighed for hvordan idræt og fællesskab kan bruges til at rykke mennesker mod et mere meningsfuldt liv.

Bachelor i Idræt og fysisk aktivitet v. Københavns Universitet
Teamleder i Idrætsfællesskabet

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.