Personerne bag

Idrætsfællesskabet er dedikeret til at skabe stabile og socialt netværksdannende fællesskaber med idræt som omdrejningspunkt, særligt for udsatte og sårbare målgrupper. Vores overordnede mål er at skabe en stærk platform for individuel udvikling og livsstabilitet.

Vi arbejder på at styrke deltagernes kompetencer og livsfærdigheder og opbygge sunde relationer og netværk gennem idræt, som lægger grunden for læring og gensidig støtte, der kan hjælpe dem med at opnå et meningsfuldt liv, som inkluderer uddannelse og beskæftigelse.

For at nå disse ambitiøse mål, giver vi deltagerne ejerskab og medindflydelse på planlægning og udførelse af idrætsaktiviteter. Vi uddanner og oplærer dem både praktisk og teoretisk, så de kan tage ansvar og føle værdien af at gøre en forskel for andre.
Læs mindre Læs mere
Andreas Krogh Henriksen

Jeg har en stor passion for at organisere samarbejder på tværs af forvaltninger, foreninger og idræts- og motionstilbud så flest muligt borgere kan opdage glæden ved motionsfællesskaber.

Jeg tror på, at vi gennem Idrætsfællesskabet kan styrke de mindre kendte idrætsaktiviteter, så flere oplever idrætslivet som imødekommende, varierende og spændende.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
B.Sc. i Idræt v. Aalborg Universitet.

Morten Hansted

Jeg brænder for at bruge min kreative tilgang til at udvikle og facilitere nye idrætstilbud, som jeg bl.a. har gjort indenfor Kriminalforsorgen, integrationsområdet, og i adskillige idrætsforeninger.

Jeg trives særligt godt i netværksdannelse, og samarbejde mellem borgere, idrætsforeninger og andre interessenter.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
B.Sc. Idræt og Ernæring v. Københavns Universitet med tilvalg i Psykologi.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.