Aktive seniorer

Fokusområde

Aktive seniorer

Fysisk aktivitet i sociale fællesskaber fører til flere gode leveår.

Vi hjælper med etablering af en gnidningsfri overgang fra kommunal rehabiliteringsforløb til et tilbud, der passer til den enkelte deltager. Vores fokus er at tilpasse et forløb for den enkelte deltagers behov.

Vi samarbejder med lokale foreninger og uddanner dem i at tilpasse idrætsaktiviteter for at mindske barriererne mod en aktiv livsstil for borgerne.

Vi er eksperter i at skabe attraktive motionstilbud og forankre motionsuvante borgere i en fortsat aktiv livsstil efter endt rehabiliteringsforløb. Vores tilgang er baseret på en forståelse af, at det kan være svært at opretholde en aktiv livsstil alene, og derfor tilbyder vi støtte og motivation til at fortsætte med at motionere.

Ensidighed og social isolation er udbredte problemer, der kan følge med inaktivitet. Vi vil gerne gøre en forskel for de mennesker, der oplever ensomhed og social isolation, og derfor tilbyder vi også sociale aktiviteter og arrangementer, der kan bringe folk sammen og skabe fællesskaber.

Aktive seniorer

Vi mobiliserer lokale aktører til at tage ansvar for at rekruttere og brobygge seniorer til motion og fællesskab.
Herudover faciliterer vi idrætsaktiviteter, som fordrer, at seniorerne fastholdes i aktiviteten.

Referencer