Hjemmebanen

Hjemmebanen der skaber resultater

“Jeg var socialt indelukket før jeg startede her. Gik ikke i skole og havde ikke arbejde. Det med at komme ud og være social igen har virkeligt hjulpet mig til at have mere mod i mig selv. Dét kommer til at hjælpe mig på min uddannelse”

– Alma, 22 år

Hjemmebanen er et 16-ugers forløb for unge ledige mellem 18-29 år. Det er unge, der kæmper med komplekse udfordringer og svære livssituationer, hvor vejen til et stabilt og trygt liv vanskeliggøres af eksempelvis ensomhed, social angst, mistrivsel eller manglende støtte.

Idrætsfællesskabets specialiserede team af fagprofessionelle sætter de bedste rammer for aktiviteter, vejledning og støtte, som effektivt skaber  forudsætningerne for de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse.

Rammerne for hjemmebanen

Fremmøde

Selvværd, trivsel og sociale færdigheder

Job- og uddannelsesparathed

Job, praktik og uddannelse

Afspil video

Et meningsfuldt liv for de unge

Over 50.000 unge i alderen 18-29 år har endnu ikke fundet deres vej ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Hjemlige udfordringer, begrænset karriererådgivning og et markant samfundspres er nogle af de faktorer, der har ledt dem ind i en livsfase præget af usikkerhed omkring fremtiden.

Disse unge har ofte oplevet psykiske udfordringer, perioder med mistrivsel og social angst, hvilket har gjort det sværere for dem at tage de næste skridt mod uddannelse eller arbejde.

Vi tror på disse unges potentiale og vi vil hjælpe dem med at styrke deres livsmestring og tro på egne evner.

Vi vil guide dem til at mestre hverdagens udfordringer, opbygge social robusthed og nedbryde de barrierer, der står mellem dem og deres uddannelses- og jobmuligheder.

Ved at gøre dette, hjælper vi dem ikke kun med at navigere i deres nuværende situation, men også med at ruste dem til at skabe en positiv fremtid.

Læs mindre Læs mere

Vejen til en styrket tro på fremtiden

Med Hjemmebanens kompetenceforløb styrker vi unges vej til job, uddannelse eller praktik gennem et trygt fællesskab, høj faglighed og netværk. På Hjemmebanen bliver de unge mødt af et anerkendende, motiverende og tillidsfuldt fællesskab, hvor rammerne er sat for at opnå den nødvendige forandring i deres liv. Vi tager afsæt i hver enkelt deltagers livserfaringer og behov, og arbejder målrettet med at styrke deres vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mindre Læs mere

Job- og uddannelsesrettede aktiviteter

Opbygning af CV, LØFT-samtaler, 1:1- og gruppecoaching, fremtidsworkshops, uddannelses- og virksomhedsbesøg, ABC-plan.

Fysisk og mental sundhed

Holdspil og sundhed, teambuilding og kommunikation, brætspil og samarbejde, yoga og mindfulness, kultur og fritidsliv og træning i naturen.

Hverdagsmestring

Mødestabilitet, hverdagsøkonomi, søvnvaner, kost og ernæring, konflikthåndtering.

Resultater

Herunder ses resultaterne bygget af feedback fra 13  deltagere på Hjemmebanen Ballerup foråret 2023, hvor der blev givet point fra 1-10.

3 deltagere er startet i job

4 deltagere er startet i uddannelse

5 deltagere har søgt praktik, job eller uddannelse

Vil du høre mere om Hjemmebanen, så kontakt Morten 61 26 29 27

Et meningsfuldt liv for de unge

Over 50.000 unge i alderen 17-29 år har endnu ikke fundet deres vej ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Hjemlige udfordringer, begrænset karriererådgivning og et markant samfundspres er nogle af de faktorer, der har ledt dem ind i en livsfase præget af usikkerhed omkring fremtiden.

Disse unge har ofte oplevet psykiske udfordringer, perioder med mistrivsel og social angst, hvilket har gjort det sværere for dem at tage de næste skridt mod uddannelse eller arbejde.

Vi tror på disse unges potentiale og vi vil bidrage til, at hjælpe dem med at opdage og styrke deres egne evner.

Vi vil guide dem til at mestre hverdagens udfordringer, opbygge social robusthed og nedbryde de barrierer, der står mellem dem og deres uddannelses- og jobmuligheder.

Ved at gøre dette, hjælper vi dem ikke kun med at navigere i deres nuværende situation, men også med at ruste dem til at skabe en positiv fremtid.

Læs mindre Læs mere

Vejen til en styrket tro på fremtiden

Vi tilbyder et skræddersyet kompetence forløb for de unge. Forløbet opbygges omkring et program som består af tre dele, og som rammer de unge på deres egen hjemmebane:

1. Fysisk aktivitet: Forståelse af fysisk og mental sundhed i kontekst af den unges eget liv.

2. Job- og uddannelsesrettede aktiviteter: Opbygning af CV og LØFT-plan, samt fremtidsworkshops hvor formålet er, at styrke troen på en lys fremtid og bygge bro mellem de unge og erhvervsliv eller uddannelse.

3. Coachingforløb: Fokus på unges hverdag og trivsel, samt redskaber til sunde vaner, målsætninger og opbygning af konstruktive vaner. Heriblandt afholdes madlavningsforløb med henblik på en sund hverdag på budget.

Læs mindre Læs mere

Kontakt

For at høre mere om hjemmebanen kan Morten kontaktes på:

Telefon: 61 26 29 27

Mail: info@idraet.nu

Eller via hjemmesidens kontaktformular.

Styrkelse af unge gennem fællesskab

Innovativ metode til at bygge bro mellem ungdom og arbejdsmarkedet

Vejen til en styrket tro på fremtiden går gennem et fællesskab, hvor der i samlet flok bygges et stærkere fundament for at klare sig selv. 

Aktiviteter har fokus på at tage kontrol over en hverdag med bekymringer, ukonstruktive vaner og en uklar fremtid. Vi bygger op omkring de unges sundhed – både mentalt og fysisk – så de opnår en større robusthed og tro på egne evner. 

For at bygge bro mellem de unge uden for arbejdsmarkedet, ønsker vi at gøre mødet med det lokale erhvervs- og uddannelsesliv mere tilgængeligt. Det skal være sjovt og uformelt at møde en mulig kommende arbejdsgiver, så derfor kridter vi banen op, og inviterer lokale aktører til at møde de unge i et spil floorball, fodbold eller noget helt tredje – alt sammen på de unges Hjemmebane

Referencer

Kontakt os