Velkommen til Idrætsfællesskabet

Idrætsfællesskabet har fokus på at skabe indsatser med udsatte og sårbare målgruppers mentale og fysiske trivsel, samt sundhed i motiverende fællesskaber.

Fokusområder

Ungeindsats: Hjemmebanen

Unges vej mod uddannelse eller job

Samarbejde

Bliv inspireret af vores indsatser og lad os tage en snak

Aktive Seniorer

Fællesskab og holdsport for flere gode leveår
Fokusområde

Tilpasset idræt

Tilpasset idræt medfører beviseligt positive forandringer på individets fysiske- og psykosociale sundhed. Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres deltagerne i vores indsatser til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber.

Vi arbejder ud fra en co-creation tilgang, med vores målgrupper i centrum, hvilket sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold til vores aktiviteter.

Fokusområde

Samarbejde på tværs

For at kunne skræddersy aktiviteter, workshops og uddannelse til sårbare og udsatte borgere på bedste vis, samarbejder vi med eksperter, på tværs af bl.a. patientforeninger, forvaltninger og interesseorganisationer.

Vores erfaring er, at de mest succesfulde indsatser opnås gennem strukturerede og stærke partnerskaber. Idrætsfællesskabet er altid klar til at mødes til en samtale omkring et muligt samarbejde.

Fokusområde

Uddannelse og workshops

Vi tilbyder uddannelse og workshops til vores målgrupper, hvor der er fokus på at være en god instruktør samt det at være rollemodel. Dette kalder vi GameChanger og vores deltagere får her de rette værktøjer til selv at facilitere motiverende, udviklende og inkluderende idrætsaktiviteter i deres lokalområder. Vi opkvalificerer samtidig personale og andre, som arbejder tæt med udsatte og sårbare målgrupper, i målgruppespecifik idræt herunder strukturering, facilitering og implementering af tilpasset idræt.
Fokusområde

Sparring og rådgivning

Vi rådgiver bl.a. institutioner, kommuner og private i, hvordan man skaber de mest optimale forudsætninger for, at udsatte og sårbare bliver en del af sunde, sociale og aktive idrætsfællesskaber. Vi har solide erfaringer med at skabe positive og inkluderende idrætsfællesskaber for udsatte og sårbare borgere. Dette kan du læse mere om under “Støttede projekter”. Tag endelig kontakt til os, hvis I har brug for relevant sparring og rådgivning.
Fokusområde

Tilpasset idræt

Tilpasset idræt medfører beviseligt positive forandringer på individets fysiske- og psykosociale sundhed.

Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres deltagerne i vores indsatser til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber.

Vi arbejder ud fra en co-creation tilgang, med vores målgrupper i centrum, hvilket sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold til vores aktiviteter.

Fokusområde

Samarbejde på tværs

For at kunne skræddersy aktiviteter, workshops og uddannelse til sårbare og udsatte borgere på bedste vis, samarbejder vi med eksperter, på tværs af bl.a. patientforeninger, forvaltninger og interesseorganisationer.

Vores erfaring er, at de mest succesfulde indsatser opnås gennem strukturerede og stærke partnerskaber. Idrætsfællesskabet er altid klar til at mødes til en samtale omkring et muligt samarbejde.

Fokusområde

Uddannelse og workshops

Vi tilbyder uddannelse og workshops til vores målgrupper, hvor der er fokus på at være en god instruktør samt det at være rollemodel.

Dette kalder vi GameChanger og vores deltagere får her de rette værktøjer til selv at facilitere motiverende, udviklende og inkluderende idrætsaktiviteter i deres lokalområder.

Vi opkvalificerer samtidig personale og andre, som arbejder tæt med udsatte og sårbare målgrupper, i målgruppespecifik idræt herunder strukturering, facilitering og implementering af tilpasset idræt.

Fokusområde

Sparring og rådgivning

Vi rådgiver bl.a. institutioner, kommuner og private i, hvordan man skaber de mest optimale forudsætninger for, at udsatte og sårbare bliver en del af sunde, sociale og aktive idrætsfællesskaber.

Vi har solide erfaringer med at skabe positive og inkluderende idrætsfællesskaber for udsatte og sårbare borgere. Dette kan du læse mere om under “Støttede projekter”.

Tag endelig kontakt til os, hvis I har brug for relevant sparring og rådgivning.

Det meningsfulde liv

Vi arbejder med de grupper i samfundet, som af den ene eller anden årsag er marginaliserede og befinder sig uden for fællesskabet.

Vores indsatser bidrager til, at bl.a. kriminalitetstruede unge, psykisk sårbare, ledige og ældre kronikere, får mulighed for at blive en del af et netværksdannende, inkluderende og fysisk aktivt fællesskab.

Herigennem skabes de bedste forudsætninger for læring og gensidig støtte til at efterleve et meningsfuldt liv.

Læs mindre Læs mere

Nære relationer

En stor del af vores arbejde omhandler relationsopbygning. Både til vores samarbejdspartnere, men i særdeleshed til de udsatte og sårbare vi laver vores indsatser for.

Vi gør meget ud af at være tilstede hvor målgruppen befinder sig, møde dem i øjenhøjde og opbygge en relation.

Dette gør vi, da tillid og tryghed er essentielt for, hvorvidt målgruppen har lyst til og mod på at engagere sig i vores aktiviteter.

Læs mindre Læs mere

Fællesskab

Mennesker lærer og udvikler sig gennem sociale interaktioner og dynamikker, men for mange kan det virke udfordrende at indgå i et fællesskab.

Idrætten kan i dette tilfælde spille en afgørende rolle da man i idrætsaktiviteten er fælles om at opnå noget sammen. Heri skabes forudsætningerne for at kunne indgå socialt og på lige fod med andre.

Vi vil sikre, at flere kommer ud af ensomhed og isolation og ind i sunde, sociale og fysisk aktive fællesskaber.

Læs mindre Læs mere

Referencer