+45 61 26 29 27 info@idraet.nu

VELKOMMEN TIL IDRÆTSFÆLLESSKABET

Hvad er Idrætsfællesskabet?

Idrætsfællesskabet er en socialøkonomisk virksomhed med formålet om at fremme social inklusion og integration for sårbare og udsatte grupper.
Dette gør vi med idrætten som forandringsnøgle.
Gennem tilpassede holdbaserede idrætsaktiviteter arbejder vi for at skabe et sjovt, socialt og let tilgængeligt miljø. Målet med vores indsatser er altid at stimulere vores deltageres sociale og psykologiske færdigheder og dermed forbedre deres velbefindende.
Vi arbejder ligeledes med mini-uddannelser og workshops til vores målgrupper, hvor vi uddanner trænere og rollemodeller.
Hermed vil vi inspirere dem til at tage ansvar for både sig selv og andre.

FOKUSOMRÅDER

Tilpasset idræt

Tilpasset idræt medfører beviseligt positive forandringer på individets fysiske- og psykosociale sundhed.
Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres deltagerne i vores indsatser til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber.
Vi arbejder ud fra en co-creation tilgang, med vores målgrupper i centrum, hvilket sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold til vores aktiviteter.

Uddannelse og workshops

Vi tilbyder uddannelse og workshops til vores målgrupper, hvor der er fokus på at være en god instruktør samt det at være rollemodel.
Dette kalder vi GameChanger og vores deltagere får her de rette værktøjer til selv at facilitere motiverende, udviklende og inkluderende idrætsaktiviteter i deres lokalområder.
Vi opkvalificerer samtidig personale og andre, som arbejder tæt med udsatte og sårbare målgrupper, i målgruppespecifik idræt herunder strukturering, facilitering og implementering  af tilpasset idræt.

Samarbejde på tværs

For at kunne skræddersy aktiviteter, workshops og uddannelse til sårbare og udsatte borgere på bedste vis, samarbejder vi med eksperter, på tværs af bl.a. patientforeninger, forvaltninger og interesseorganisationer. Vores erfaring er, at de mest succesfulde indsatser opnås gennem strukturerede og stærke partnerskaber. Idrætsfællesskabet er altid klar til at mødes til en samtale omkring et muligt samarbejde.

Sparring og rådgivning

Vi rådgiver bl.a. institutioner, kommuner og private i, hvordan man skaber de mest optimale forudsætninger for, at udsatte og sårbare bliver en del af sunde, sociale og aktive idrætsfællesskaber.
Vi har solide erfaringer med at skabe positive og inkluderende idrætsfællesskaber for udsatte og sårbare borgere. Dette kan du læse mere om under “Støttede projekter”.
Tag endelig kontakt til os, hvis I har brug for relevant sparring og rådgivning.

nutrition-icon-small-7-1

Udsatte og sårbare

Vi arbejder med de grupper i samfundet, som af den ene eller anden årsag er marginaliserede og befinder sig uden for fællesskabet. 
Vores indsatser bidrager til, at bl.a. kriminalitetstruede unge, psykisk sårbare kontanthjælpsmodtagere og ældre kronikere, får mulighed for at blive en del af et netværksdannende, inkluderende og fysisk aktivt fællesskab. Herigennem skabes de bedste forudsætninger for læring og gensidig støtte til at efterleve et meningsfuldt liv.

nutrition-icon-small-6-1

Relationsopbygning

En stor del af vores arbejde omhandler relationsopbygning. Både til vores samarbejdspartnere, men i særdeleshed til de udsatte og sårbare vi laver vores indsatser for.
Vi gør meget ud af, at være tilstede hvor målgruppen befinder sig, møde dem i øjenhøjde og opbygge en relation.
Dette gør vi, da tryghed er en essentiel faktor for, hvorvidt målgruppen har lyst til og mod på at engagere sig i vores aktiviteter.  

nutrition-icon-small-5-2

Fællesskab

Mennesker lærer og udvikler sig gennem sociale interaktioner og dynamikker, men for mange kan det virke udfordrende at indgå i et fællesskab. 
Idrætten kan i dette tilfælde spille en afgørende rolle da man i idrætsaktiviteten er fælles om, at opnå noget sammen. Heri skabes forudsætningerne for at kunne indgå socialt og på lige fod med andre.
Vi vil sikre, at flere kommer ud af ensomhed og isolation og ind i sunde, sociale og fysisk aktive fællesskaber.

STØTTEDE PROJEKTER

Etablering af bæredygtige idrætsfællesskaber for kriminalitetstruede og psykisk sårbare unge mellem 18-30 år

Tilskudsgiver: Kulturministeriets pulje; Pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

Projektperiode: 1/1-2020 – 31/3-2021.

Tilskud: 1.180.924 kr.

Beskrivelse: Målgruppen er psykisk sårbare og kriminalitetstruede unge mellem 18-30 år i København. Gennem inklusion i planlægning, udførelse og uddannelse i tilpasset idræt, motiveres den unge til at indgå i trygge, relationsopbyggende og bæredygtige idrætsfællesskaber, som sikrer stabilitet, ejerskab og tilhørsforhold.

Organisering: AskovFonden og Idrætsfællesskabet som hovedansøgere. Derudover tæt samarbejde med de to idrætsanlæg, Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen.

Fra sundhedshus til varig motionsdeltagelse

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots-og Kulturstyrelsens pulje; Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Projektperiode: 1/8-2020 – 31/12-2020.

Tilskud: 169.400 kr.

Beskrivelse: Coronaens indtog i Danmark har gjort, at særligt kronisk syge og ældre har været isolerede. Den mistrivsel og ensomhed, som kan være opstået heraf, ønsker vi at komme til livs. Derfor ønsker vi, hos Idrætsfællesskabet, at genstarte vores to idrætstilbud til kronisk syge ældre. Vi lægger vægt på tilpasset idræt i trygge rammer, som fordrer fællesskab, sundhed og livskvalitet.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med de to idrætsanlæg Grøndal MultiCenter og Hafnia Hallen, samt samarbejde med Frederiksberg Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Vanløse Sundhedshus og Center for Diabetes.

Multikulturelt idrætsfællesskab for ældre, motionsuvante og kronisk syge borgere

Tilskudsgiver: Socialstyrelsens pulje; Flere med i lokale fællesskaber.

Projektperiode: 1/12-2020 – 31/12-2023.

Tilskud: 2.205.110 kr.

Beskrivelse: Formålet er at etablere et multikulturelt idrætsfællesskab for lokalområdets motionsuvante borgere i Husum, Tingbjerg og Brønshøj. Dette unikke idrætsfællesskab skal forankres i en frivillig foreningsstruktur, hvor medlemmerne motiveres og uddannes til at være instruktører og frivillige i den frivillige forening og heraf varetage forenings aktiviteter og interesser.

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger i tæt samarbejde med Center for Holdspil og Sundhed v/ Københavns Universitet og EnergiCenter Voldparken. Derudover samarbejder med Vanløse Sundhedshus, Nørrebro Sundhedshus, Kulturhus Pilegården, Vanløse/Brønshøj Hjerteforening og boligforeninger i lokalområdet.

Tilbage til fællesskabet med WebMotion

Tilskudsgiver: Kulturministeriet Slots- og Kulturstyrelsen ved puljen; Pulje til 1.000 nye fællesskaber mod ensomhed.

Projektperiode: 1/1-2021 – 31/12-2021.

Tilskud: 500.000 kr.

Beskrivelse: Formålet med indeværende projekt er at borgere, som i særlig grad har mærket konsekvenserne af covid-19 pandemien i form af ensomhed, finder tilbage i fællesskabet. Gennem projektet ønsker vi at mindske ensomhed, øge mental trivsel, samt forbedre sundhedsprofilen for voksne og ældre med én eller flere kroniske sygdomme, gennem forankring af WebMotion i et trygt og fællesskabsfordrende miljø.

WebMotion er live online-træning med fokus på funktionel træning i fællesskab med ligesindede. En uddannet instruktør guider borgerne i gennem et 30 minutters træningsprogram, som har fokus på muskelstyrke, kondition, balance og koordination. Træningsprogrammet tilpasses borgernes niveau og ønsker. Ved etablering af motionsfællesskaber online (WebMotions-fællesskaber), har borgerne mulighed for at træne trygt derhjemme i et fællesskab med andre ligesindede gennem deres smartphone, tablet eller computer. Èt WebMotions-fællesskab er et fællesskab hvor 20-25 borgere mødes online til funktionel træning. WebMotions-fællesskabet bliver her dannet ved, at de samme 20-25 borgere mødes online til træning hver uge. Herved kan WebMotion sammenlignes med at mødes på et fysisk motionshold i foreningsregi. Forskellen er, at vi med WebMotion mødes online, i trygge hjemlige omgivelser.    

Organisering: Idrætsfællesskabet som hovedansøger. Tæt samarbejde med sundhedshuse/sundhedscentre og patientforeninger på Frederiksberg, i København og i Hvidovre Kommune.

OM OS

ANDREAS KROGH HENRIKSEN

ANDREAS KROGH HENRIKSEN

Tlf. +45 93 86 74 74

Jeg har en stor passion for at organisere samarbejder på tværs af forvaltninger, foreninger og idræts- og motionstilbud så flest muligt borgere kan opdage glæden ved motionsfællesskaber.

Jeg tror på, at vi gennem Idrætsfællesskabet kan styrke de mindre kendte idrætsaktiviteter, så flere oplever idrætslivet som imødekommende, varierende og spændende.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
B.Sc. i Idræt v. Aalborg Universitet.

MADS KOCH

MADS KOCH

Tlf. +45 20 71 80 62

I mit virke som sundhedskonsulent har jeg haft mulighed for, at coache en lang række af forskellige persontyper, som af den ene eller anden årsag har haft behov for motivation og vejledning til et sundt og aktivt liv.

Jeg bliver selv motiveret af at hjælpe andre, og min særlige interesse er at gøre det nemmere for sårbare og udsatte målgrupper at dyrke idræt og motion i fællesskab.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
B.Sc. i Idræt og Sundhed v. Syddansk Universitet.

MORTEN HANSTED

MORTEN HANSTED

Tlf. +45 61 26 29 27

Jeg brænder for at bruge min kreative tilgang til at udvikle og facilitere nye idrætstilbud, som jeg bl.a. har gjort indenfor Kriminalforsorgen, integrationsområdet, og i adskillige idrætsforeninger.

Jeg trives særligt godt i netværksdannelse, og samarbejde mellem borgere, idrætsforeninger og andre interessenter.

Cand.scient. Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab v. Københavns Universitet.
B.Sc. Idræt og Ernæring v. Københavns Universitet med tilvalg i Psykologi.

Kontakt, følg eller læs mere

Email

Info@idraet.nu

RING TIL OS

+45 61 26 2927

WEBMOTION

Vores online træningsfællesskab